Căn hộ bán tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

166 kết quả bất động sản
Risemount Apartment Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng
Quận Hải Châu
2 70 m²
Risemount Apartment Đà Nẵng, Như Nguyệt, Hải Châu, Đà Nẵng
Quận Hải Châu
74 m²
Quận Hải Châu
80 m²
Lý Thường Kiệt Thạch Thang
Quận Hải Châu
290 m²
Lý Thường Kiệt Thạch Thang
Quận Hải Châu
283 m²
Lý Thường Kiệt Thạch Thang
Quận Hải Châu
4 323 m²
Lý Thường Kiệt Thạch Thang
Quận Hải Châu
5 290 m²
Lý Thường Kiệt Thạch Thang
Quận Hải Châu
2 283 m²
Lý Thường Kiệt Hải Châu
Quận Hải Châu
63 m²
Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà