Căn hộ bán tại Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

29 kết quả bất động sản
Thành phố Huế
2 50 m²
Tố Hữu Thành phố Huế
Thành phố Huế
2 51 m²
Thành phố Huế
2 51 m²
Thành phố Huế
50 m²
Thành phố Huế
50,96 m²
Tố Hữu Thành phố Huế
Thành phố Huế
2 50,96 m²
Thành phố Huế
2 53 m²
Thành phố Huế
2 53 m²
Tố Hữu Thành phố Huế
Thành phố Huế
2 50,96 m²
Thành phố Huế
2 50,96 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà