Căn hộ bán tại Thừa Thiên Huế

58 kết quả bất động sản
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Huyện Phú Vang
105 m²
Tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Tỉnh lộ 10
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Thành phố Huế
165,60 m²
Tỉnh Lộ 10
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Tỉnh Lộ 10
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Huyện Phú Vang
3 105 m²
Tỉnh Lộ 10
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Phú Thượng Phú Vang
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà