Căn hộ bán tại Thái Nguyên

43 kết quả bất động sản
Thịnh Đán Thành phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 81 m²
Khu dân cư số 10, P. Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Tổ 14 Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên.
Thành phố Thái Nguyên
80,30 m²
Đường Phủ Liễn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
50 m²
Đường Phủ Liễn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
60 m²
Đường Phủ Liễn, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
60 m²
Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
70 m²
Tổ 14 phường Quang Vinh
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Tổ 14 Phường Quang Vinh Thành Phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 55 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 55 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà