Căn hộ bán tại Thái Nguyên

76 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Nguyên
2 71,80 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 76,51 m²
TỔ 10
Thành phố Thái Nguyên
81 m²
Thành phố Thái Nguyên
1 38 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 77,20 m²
Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 62,34 m²
Tổ dân cư số 10 - phường Thịnh Đán - TP.Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 81 m²
Khu dân cư số 10 Thịnh Đán Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 62,34 m²
Thành phố Thái Nguyên
3 75 m²
HOÀNG VĂN THỤ
Thành phố Thái Nguyên
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà