Căn hộ bán Quảng Ninh

148 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
2 75 m²
Tp. Hạ Long
70 m²
Hạ Long, Quảng Ninh
Tp. Hạ Long
120 m²
Tp. Hạ Long
2 65 m²
số 1 đường Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP Hạ Long
Tp. Hạ Long
40 m²
23
Tp. Hạ Long
2 52 m²
Số 1 Đường Bến Đoan, Phường Hồng Gai , TP. Hạ Long
Tp. Hạ Long
2286 m²
Tp. Hạ Long
2 67 m²
Tp. Hạ Long
1 35 m²
Tp. Hạ Long
3 106 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà