Căn hộ bán tại Nam Định

4 kết quả bất động sản
Điện Biên Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 80 m²
Số 91, Đường Điện Biên, Phường của bắc, Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 64 m²
Số 91, Đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành Phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 80 m²
Số 91, Đường Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành Phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà