Căn hộ bán Kiên Giang

15 kết quả bất động sản
Mũi ông Đội
Huyện Phú Quốc
2 440 m²
Huyện Phú Quốc
2 75 m²
INTERCONTINENTAL
Huyện Phú Quốc
1 68 m²
BÃI TRƯỜNG
Huyện Phú Quốc
2 89 m²
Huyện Phú Quốc
45 m²
Huyện Phú Quốc
74 m²
Huyện Phú Quốc
65 m²
Mũi ông Đội
Huyện Phú Quốc
44 m²
Huyện Phú Quốc
50 m²
Huyện Phú Quốc
360 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà