Căn hộ bán Kiên Giang

6 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
320 m²
Huyện Phú Quốc
320 m²
Huyện Phú Quốc
300 m²
Huyện Phú Quốc
41 m²
Mũi ông Đội
Huyện Phú Quốc
44 m²
Huyện Phú Quốc
49 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà