Căn hộ bán Khánh Hòa

121 kết quả bất động sản
01 trần hưng đạo
Thành phố Nha Trang
1 51 m²
Trần Hưng Đạo Lộc Thọ
Thành phố Nha Trang
49 m²
Thành phố Nha Trang
1 43 m²
Trần Hưng Đạo Lộc Thọ
Thành phố Nha Trang
49 m²
Trần Hưng Đạo Lộc Thọ
Thành phố Nha Trang
49 m²
Trần Hưng Đạo Lộc Thọ
Thành phố Nha Trang
2 45 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
50 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
2 60 m²
Trần Hưng Đạo Lộc Thọ
Thành phố Nha Trang
56,63 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
66 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà