Căn hộ bán tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

52 kết quả bất động sản
Tam Hòa, Biên Hòa
Thành phố Biên Hòa
2 70 m²
Tam Hòa, Biên Hòa
Thành phố Biên Hòa
2 70 m²
Thành phố Biên Hòa
2 66 m²
Thành phố Biên Hòa
3 107 m²
Thành phố Biên Hòa
70 m²
Tam Hòa, Biên Hòa
Thành phố Biên Hòa
2 70 m²
Biên Hòa, Đồng Nai
Thành phố Biên Hòa
70 m²
Bien Hoa, Dong Nai
Thành phố Biên Hòa
70 m²
Thành phố Biên Hòa
94 m²
Thành phố Biên Hòa
94 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà