Căn hộ bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

7 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Thành phố Phan Thiết
3 120 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
98 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà