Căn hộ bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

135 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
300 m²
KM 9 NGUYỄN THÔNG PHÚ HÀI PHAN THIẾT
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Thành phố Phan Thiết
1 39,10 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
40 m²
Thành phố Phan Thiết
40 m²
Thành phố Phan Thiết
40 m²
Thành phố Phan Thiết
40 m²
Thành phố Phan Thiết
40 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà