Căn hộ bán Bình Thuận

336 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
300 m²
KM 9 NGUYỄN THÔNG PHÚ HÀI PHAN THIẾT
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Nguyễn Thông Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
1 Nguyễn Đình Chiểu, Phú Hài, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
3 135 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 50 m²
Thuận Quí Hàm Thuận Nam
Thành phố Phan Thiết
2 40 m²
Thành phố Phan Thiết Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
2 40 m²
Thuận Quí Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
2 67 m²
Nguyễn Thông Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
36 m²
Thành phố Phan Thiết
1 41 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà