Căn hộ bán Bình Thuận

24 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Nam
45 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
30 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
2 40 m²
Thành phố Phan Thiết
110 m²
Huỳnh Thúc Kháng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
258 m²
Thành phố Phan Thiết
3 120 m²
Thành phố Phan Thiết
2 50 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
38,90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà