Căn hộ bán Bình Thuận

297 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
300 m²
KM 9 NGUYỄN THÔNG PHÚ HÀI PHAN THIẾT
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 37,80 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
2 80 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 39,10 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 37,30 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 37,40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 37,90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà