Căn hộ bán Bình Thuận

39 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
2 40 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 38 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
2 38 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 35 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 35 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 35 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 35 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 35 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 32 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
30 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà