Căn hộ bán Bình Thuận

44 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 28 m²
Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
57 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
2 62 m²
Đường tỉnh 719 Tiến Thành
Huyện Hàm Thuận Nam
2 62 m²
ĐT 719 Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
45 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà