Căn hộ bán Bình Thuận

328 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
300 m²
KM 9 NGUYỄN THÔNG PHÚ HÀI PHAN THIẾT
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
HCM
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Nguyễn Đình Chiểu
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Thành phố Phan Thiết
1 40 m²
Thuận Quí Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
2 40 m²
Thành phố Phan Thiết Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
2 40 m²
Thuận Quí Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
2 40 m²
Thuận Quí Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
2 40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà