Căn hộ bán tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

9 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Nam
30 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
32 m²
Thuận Nam Hàm Thuận Nam
Huyện Hàm Thuận Nam
1 32 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
32 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
35 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
2 39 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
45 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 32 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
32 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà