Căn hộ bán tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

14 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
2 30 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
40 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 28 m²
Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
57 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
2 62 m²
Đường tỉnh 719 Tiến Thành
Huyện Hàm Thuận Nam
2 62 m²
ĐT 719 Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
45 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà