Căn hộ bán tại Thị Xã Dĩ An, Bình Dương

27 kết quả bất động sản
30 Đường tỉnh 743
Thị Xã Dĩ An
3 72 m²
Đường tỉnh 743C Thị xã Dĩ An
Thị Xã Dĩ An
2 59,20 m²
Trần Thị Vững An Bình
Thị Xã Dĩ An
2 65 m²
Trần Thị Vững An Bình
Thị Xã Dĩ An
72 m²
Thị Xã Dĩ An
65 m²
Thị Xã Dĩ An
65 m²
Thị Xã Dĩ An
65 m²
Trần Thị Vững An Bình
Thị Xã Dĩ An
65 m²
Trần Thị Vững An Bình
Thị Xã Dĩ An
65 m²
Trần Thị Vững An Bình
Thị Xã Dĩ An
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà