Căn hộ bán tại Huyện Thuận An, Bình Dương

50 kết quả bất động sản
1A Đường Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Huyện Thuận An
3 84 m²
1A Đường Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Huyện Thuận An
2 74 m²
Huyện Thuận An
2 43 m²
Đại lộ Bình Dương, tx. Thuận An, Binh Duong, Vietnam
Huyện Thuận An
50 m²
333 Đại lộ Bình Dương, tx. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Huyện Thuận An
89 m²
Huyện Thuận An
1 45,35 m²
333 Đại lộ Bình Dương, tx. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Huyện Thuận An
93 m²
Huyện Thuận An
50 m²
Đại lộ Bình Dương Lái Thiêu
Huyện Thuận An
60 m²
333 Đại lộ Bình Dương, tx. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Huyện Thuận An
91 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà