Căn hộ bán tại Huyện Thuận An, Bình Dương

338 kết quả bất động sản
Quốc lộ 13 Hồ Chí Minh
Huyện Thuận An
2 70 m²
Huyện Thuận An
2 70 m²
Huyện Thuận An
2 70 m²
Quốc lộ 13 Hồ Chí Minh
Huyện Thuận An
2 56 m²
Quốc lộ 13 Hồ Chí Minh
Huyện Thuận An
2 56 m²
Quốc lộ 13 Hồ Chí Minh
Huyện Thuận An
2 56 m²
khu phố hòa long-
Huyện Thuận An
40,30 m²
Quốc lộ 13 Hồ Chí Minh
Huyện Thuận An
2 56 m²
Quốc lộ 13 Hồ Chí Minh
Huyện Thuận An
2 56 m²
Quốc lộ 13 Hồ Chí Minh
Huyện Thuận An
2 56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà