Căn hộ bán tại Bình Định

17 kết quả bất động sản
Nhơn Lý Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 45 m²
An Dương Vương tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 69 m²
An Dương Vương Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 45,40 m²
Nhơn Lý tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 70 m²
An Dương Vương tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 46 m²
An Dương Vương tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
11 An Dương Vương tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
Nhơn Lý tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 68 m²
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
An Dương Vương tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 46 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà