Căn hộ bán tại Bình Định

29 kết quả bất động sản
28 Nguyễn Huệ
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
Võ Nguyên Giáp Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
83 m²
Nhơn Lý Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
45 m²
28 Nguyễn Huệ
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
28 Nguyễn Huệ
Thành phố Qui Nhơn
50 m²
Thành phố Qui Nhơn
2 66 m²
28 Nguyễn Huệ
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
28 Nguyễn Huệ
Thành phố Qui Nhơn
1 46 m²
Thành phố Qui Nhơn
1 46 m²
28 Nguyễn Huệ
Thành phố Qui Nhơn
45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà