Căn hộ bán tại Bắc Ninh

152 kết quả bất động sản
Số 42 Phố Vũ - phường Đại Phúc - Tp.Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
95 m²
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
86 m²
Đường 6
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 33 m²
Lý Thái Tổ Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 65 m²
khu đô thì Royal Park Bắc Ninh, đường Kinh Dương Vương
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà