Căn hộ bán tại Bắc Ninh

23 kết quả bất động sản
Kinh Dương Vương Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
86 m²
Thành phố Bắc Ninh
61 m²
Đường Kinh Dương Vương
Thành phố Bắc Ninh
48 m²
Thành phố Bắc Ninh
61 m²
Thành phố Bắc Ninh
46 m²
Thành phố Bắc Ninh
69 m²
Đường Kinh Dương Vương
Thành phố Bắc Ninh
130 m²
đường Lê Thái Tổ, TP Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 66 m²
Thành phố Bắc Ninh
53 m²
Thành phố Bắc Ninh
57 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà