Căn hộ bán tại Bắc Ninh

24 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Thành phố Bắc Ninh
60 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
47 Nguyên Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 45 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
47 Nguyên Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
47 Nguyên Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
2 72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà