Căn hộ bán tại Bắc Ninh

10 kết quả bất động sản
Lô 1,5ha, xã Nam Sơn, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
181 50 m²
Lô 1,5 ha, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
4 50 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Kinh Dương Vương tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
160 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 45 m²
đường Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
45 m²
Đường Kinh Dương Vương (kéo dài) Vũ Ninh, tp Bắc Ninh, Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 68 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 65 m²
đường Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
35 m²
Đường King Dương Vương - Tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1 45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà