Căn hộ bán tại Bắc Ninh

164 kết quả bất động sản
Long vĩ,Đình Bảng ,từ sơn,Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
1 46 m²
Thành phố Bắc Ninh
40 m²
Long Vĩ,Đình Bảng,Từ Sơn,Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
1 46,50 m²
Huyện Từ Sơn
120 m²
lý thái tổ
Thành phố Bắc Ninh
2 60 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 39 m²
Thành phố Bắc Ninh
3 97 m²
Huyện Từ Sơn
120 m²
Đình Bảng Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
90 m²
Đình Bảng Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà