Căn hộ bán tại Bắc Ninh

11 kết quả bất động sản
Kinh Dương Vương Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3 86 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 60 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 33 m²
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Lý Thái Tổ Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 65 m²
khu đô thì Royal Park Bắc Ninh, đường Kinh Dương Vương
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà