Căn hộ bán tại Bắc Ninh

158 kết quả bất động sản
Đường Lê Thái Tổ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
ấp Đồn Yên Phong
Huyện Yên Phong
45 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
86 m²
Đường 6
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 33 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà