Căn hộ bán tại Bắc Giang

13 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Giang
56,50 m²
Thành phố Bắc Giang
2 56 m²
Ngô Gia Tự Thành phố Bắc Giang
Thành phố Bắc Giang
2 66 m²
phường dĩnh kế, thành phố bắc giang
Thành phố Bắc Giang
2 60 m²
phường dĩnh kế, thành phố bắc giang
Thành phố Bắc Giang
2 60 m²
phường dĩnh kế, thành phố bắc giang
Thành phố Bắc Giang
2 60 m²
Hà Đông, Hà Nội
Thành phố Bắc Giang
2 60 m²
phường dĩnh kế, thành phố bắc giang
Thành phố Bắc Giang
2 60 m²
Thành phố Bắc Giang
56 m²
Thành phố Bắc Giang
56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà